THE GHOST RADIO | ฟังย้อนหลัง | วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 | TheGhostRadio เรื่องเล่าผีเดอะโกส

THE GHOST RADIO | ฟังย้อนหลัง | วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยุสยองเขย่าประสาทออนไลน์ โดยพี่แจ็ค วัชรพล ฝึกใจดี 1. อาโอกิงาฮาระ ป่าฆ่าตัวตาย – คุณฟ้า (นิวยอร์ค) …

THE GHOST RADIO | ฟังย้อนหลัง | วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 | TheGhostRadio เรื่องเล่าผีเดอะโกส

THE GHOST RADIO | ฟังย้อนหลัง | วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยุสยองเขย่าประสาทออนไลน์ โดยพี่แจ็ค วัชรพล ฝึกใจดี 1. สะสาง – คุณกี้ (แคนาดา) 2. ผู้บังคับบัญชา …

THE GHOST RADIO | ฟังย้อนหลัง | วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 | TheGhostRadio เรื่องเล่าผีเดอะโกส

THE GHOST RADIO | ฟังย้อนหลัง | วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยุสยองเขย่าประสาทออนไลน์ โดยพี่แจ็ค วัชรพล ฝึกใจดี 1. ข่าวคราวจากเพื่อนเก่า – คุณวา 2. มรดกกรรม …

THE GHOST RADIO | ฟังย้อนหลัง | วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 | TheGhostRadio เรื่องเล่าผีเดอะโกส

THE GHOST RADIO | ฟังย้อนหลัง | วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยุสยองเขย่าประสาทออนไลน์ โดยพี่แจ็ค วัชรพล ฝึกใจดี 1. กงกรรมกงเกวียน – คุณฟ้า (นิวยอร์ค) 2.

THE GHOST RADIO | ฟังย้อนหลัง | วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 | TheGhostRadio เรื่องเล่าผีเดอะโกส

THE GHOST RADIO | ฟังย้อนหลัง | วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยุสยองเขย่าประสาทออนไลน์ โดยพี่แจ็ค วัชรพล ฝึกใจดี 1. หากันจนเจอ – คุณบะหมี่ 2. บ้านลุงสิงห์ – คุณตูน 3 …

THE GHOST RADIO | ฟังย้อนหลัง | วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2564 | TheGhostRadio เรื่องเล่าผีเดอะโกส

THE GHOST RADIO | ฟังย้อนหลัง | วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2564 วิทยุสยองเขย่าประสาทออนไลน์ โดยพี่แจ็ค วัชรพล ฝึกใจดี 1. เรื่องเล่าในวันเที่ยว – คุณฟ้า 2. บ้านผีสิง …

THE GHOST RADIO | ฟังย้อนหลัง | วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 | TheGhostRadio เรื่องเล่าผีเดอะโกส

THE GHOST RADIO | ฟังย้อนหลัง | วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 วิทยุสยองเขย่าประสาทออนไลน์ โดยพี่แจ็ค วัชรพล ฝึกใจดี 1. ตามถึงบ้าน – คุณเล็ก 2. แคมป์ปิ้งหลอน – คุณติ๊ก 3.

THE GHOST RADIO | ฟังย้อนหลัง | วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 | TheGhostRadio เรื่องเล่าผีเดอะโกส

THE GHOST RADIO | ฟังย้อนหลัง | วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 วิทยุสยองเขย่าประสาทออนไลน์ โดยพี่แจ็ค วัชรพล ฝึกใจดี 1. งานศพเพื่อน – คุณเก่ง 2.1 513 ห้องมีเจ้าของ …

THE GHOST RADIO | ฟังย้อนหลัง | วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 | TheGhostRadio เรื่องเล่าผีเดอะโกส

THE GHOST RADIO | ฟังย้อนหลัง | วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 วิทยุสยองเขย่าประสาทออนไลน์ โดยพี่แจ็ค วัชรพล ฝึกใจดี 1. 605 ห้องผีซ่อนคน – คุณนก 2. สายเกมส์ – คุณเรด 3.

THE GHOST RADIO | ฟังย้อนหลัง | วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 | TheGhostRadio เรื่องเล่าผีเดอะโกส

THE GHOST RADIO | ฟังย้อนหลัง | วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 วิทยุสยองเขย่าประสาทออนไลน์ โดยพี่แจ็ค วัชรพล ฝึกใจดี 1. เรื่องสยองของหมู่บ้าน – คุณนุช 2. ห้องผีเฮี้ยน …

THE GHOST RADIO | ฟังย้อนหลัง | วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 | TheGhostRadio เรื่องเล่าผีเดอะโกส

THE GHOST RADIO | ฟังย้อนหลัง | วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 วิทยุสยองเขย่าประสาทออนไลน์ โดยพี่แจ็ค วัชรพล ฝึกใจดี 1. สาวข้างห้อง – คุณนนท์ 2. 3วัน 7วัน – คุณปุ๊ก …

THE GHOST RADIO | ฟังย้อนหลัง | วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564 | TheGhostRadio เรื่องเล่าผีเดอะโกส

THE GHOST RADIO | ฟังย้อนหลัง | วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564 วิทยุสยองเขย่าประสาทออนไลน์ โดยพี่แจ็ค วัชรพล ฝึกใจดี 1. ผีเฮี้ยนโรงเรียนหลอน – คุณฟ้า (นิวยอร์ค) 2.

THE GHOST RADIO | ฟังย้อนหลัง | วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 | TheGhostRadio เรื่องเล่าผีเดอะโกส

THE GHOST RADIO | ฟังย้อนหลัง | วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 วิทยุสยองเขย่าประสาทออนไลน์ โดยพี่แจ็ค วัชรพล ฝึกใจดี 1. โรงพยาบาลมือ 2 – คุณแนน 2. สุสานแม่มด …

THE GHOST RADIO | ฟังย้อนหลัง | วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 | TheGhostRadio เรื่องเล่าผีเดอะโกส

THE GHOST RADIO | ฟังย้อนหลัง | วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 วิทยุสยองเขย่าประสาทออนไลน์ โดยพี่แจ็ค วัชรพล ฝึกใจดี 1. บังตา – คุณบิ๊ก 2. ผู้สนับสนุน – คุณฟ้า (ซัก อบ …

THE GHOST RADIO | ฟังย้อนหลัง | วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 | TheGhostRadio เรื่องเล่าผีเดอะโกส

THE GHOST RADIO | ฟังย้อนหลัง | วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยุสยองเขย่าประสาทออนไลน์ โดยพี่แจ็ค วัชรพล ฝึกใจดี 1. สุขสันต์วันกลับบ้าน – คุณคิม 2. ห้องหลุดจอง …

THE GHOST RADIO | ฟังย้อนหลัง | วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 | TheGhostRadio เรื่องเล่าผีเดอะโกส

THE GHOST RADIO | ฟังย้อนหลัง | วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 วิทยุสยองเขย่าประสาทออนไลน์ โดยพี่แจ็ค วัชรพล ฝึกใจดี 1. ปากดี – คุณรักษ์ 2. ทุ่งนาของตาทวด …

THE GHOST RADIO | ฟังย้อนหลัง | วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 | TheGhostRadio เรื่องเล่าผีเดอะโกส

THE GHOST RADIO | ฟังย้อนหลัง | วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 วิทยุสยองเขย่าประสาทออนไลน์ โดยพี่แจ็ค วัชรพล ฝึกใจดี 1. จงจิต – คุณวา 2. อยากรวยไหม – คุณวัน 3. น้องสาว …

THE GHOST RADIO | ฟังย้อนหลัง | วันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2564 | TheGhostRadio เรื่องเล่าผีเดอะโกส

THE GHOST RADIO | ฟังย้อนหลัง | วันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2564 วิทยุสยองเขย่าประสาทออนไลน์ โดยพี่แจ็ค วัชรพล ฝึกใจดี 1. หลวงน้า – คุณแบงค์ 2. ชั้นนี้ผีดุ – คุณใบเตย 3.

THE GHOST RADIO | ฟังย้อนหลัง | วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 | TheGhostRadio เรื่องเล่าผีเดอะโกส

THE GHOST RADIO | ฟังย้อนหลัง | วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 วิทยุสยองเขย่าประสาทออนไลน์ โดยพี่แจ็ค วัชรพล ฝึกใจดี 1. ฟิตเนสเฮี้ยน – คุณซัน 2. เดี๋ยวจัดให้ – คุณใหม่ 3.

THE GHOST RADIO | ฟังย้อนหลัง | วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2563 | TheGhostRadio เรื่องเล่าผีเดอะโกส

THE GHOST RADIO | ฟังย้อนหลัง | วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2563 วิทยุสยองเขย่าประสาทออนไลน์ โดยพี่แจ็ค วัชรพล ฝึกใจดี 1. โรงงานซ่อนวิญญาณ – คุณกี้ แคนาดา 2. รวย แลก …

THE GHOST RADIO | ฟังย้อนหลัง | วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 | TheGhostRadio เรื่องเล่าผีเดอะโกส

THE GHOST RADIO | ฟังย้อนหลัง | วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 วิทยุสยองเขย่าประสาทออนไลน์ โดยพี่แจ็ค วัชรพล ฝึกใจดี 1. บาปที่ไม่ได้ตั้งใจ – ครูนก 2. รักลวงหลอน …

THE GHOST RADIO | ฟังย้อนหลัง | วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 | TheGhostRadio เรื่องเล่าผีเดอะโกส

THE GHOST RADIO | ฟังย้อนหลัง | วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 วิทยุสยองเขย่าประสาทออนไลน์ โดยพี่แจ็ค วัชรพล ฝึกใจดี 1. ไฟล์ทบินยาว – คุณแทน 2. กองพรีเวดดิ้ง …

THE GHOST RADIO | ฟังย้อนหลัง | วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 | TheGhostRadio เรื่องเล่าผีเดอะโกส

THE GHOST RADIO | ฟังย้อนหลัง | วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 วิทยุสยองเขย่าประสาทออนไลน์ โดยพี่แจ็ค วัชรพล ฝึกใจดี 1. คืนพายุ – คุณตั๊กกี้ 2. หอพักวิญญาณเฮี้ยน – คุณบุ๋ม …

THE GHOST RADIO | ฟังย้อนหลัง | วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 | TheGhostRadio เรื่องเล่าผีเดอะโกส

THE GHOST RADIO | ฟังย้อนหลัง | วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 วิทยุสยองเขย่าประสาทออนไลน์ โดยพี่แจ็ค วัชรพล ฝึกใจดี 1. เรื่องของพี่ – คุณฟ้า 2. เด็กวัดเจอดี – ลุงชัย 3.1 …

THE GHOST RADIO | ฟังย้อนหลัง | วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 | TheGhostRadio เรื่องเล่าผีเดอะโกส

THE GHOST RADIO | ฟังย้อนหลัง | วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 วิทยุสยองเขย่าประสาทออนไลน์ โดยพี่แจ็ค วัชรพล ฝึกใจดี 1. ความอยากรู้ – คุณฟ้า ซัก อบ หลอน 2. ขากถุย …

THE GHOST RADIO | ฟังย้อนหลัง | วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564 | TheGhostRadio เรื่องเล่าผีเดอะโกส

THE GHOST RADIO | ฟังย้อนหลัง | วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564 วิทยุสยองเขย่าประสาทออนไลน์ โดยพี่แจ็ค วัชรพล ฝึกใจดี 1. เพลงสุดท้าย – คุณฟ้า (นิวยอร์ค) 2. เพื่อนซี้.

THE GHOST RADIO | ฟังย้อนหลัง | วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 | TheGhostRadio เรื่องเล่าผีเดอะโกส

THE GHOST RADIO | ฟังย้อนหลัง | วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 วิทยุสยองเขย่าประสาทออนไลน์ โดยพี่แจ็ค วัชรพล ฝึกใจดี 1. แม่บ้านอียิปต์ – คุณแทน 2. ใครในบ้าน – คุณนิ 3.

THE GHOST RADIO | ฟังย้อนหลัง | วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 | TheGhostRadio เรื่องเล่าผีเดอะโกส

THE GHOST RADIO | ฟังย้อนหลัง | วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 วิทยุสยองเขย่าประสาทออนไลน์ โดยพี่แจ็ค วัชรพล ฝึกใจดี 1. 106 ห้องเลือกคน – คุณกวางดาว 2.

THE GHOST RADIO | ฟังย้อนหลัง | วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 | TheGhostRadio เรื่องเล่าผีเดอะโกส

THE GHOST RADIO | ฟังย้อนหลัง | วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 วิทยุสยองเขย่าประสาทออนไลน์ โดยพี่แจ็ค วัชรพล ฝึกใจดี 1. ติดบ่วง – คุณยุ้ย 2. ผีเจ้านาง – คุณนิวบอส 3.

THE GHOST RADIO | ฟังย้อนหลัง | วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 | TheGhostRadio เรื่องเล่าผีเดอะโกส

THE GHOST RADIO | ฟังย้อนหลัง | วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 วิทยุสยองเขย่าประสาทออนไลน์ โดยพี่แจ็ค วัชรพล ฝึกใจดี 1. บ้านเพื่อนสยอง – คุณนุช 2. กระสอบ – คุณอาร์ต …

THE GHOST RADIO | ฟังย้อนหลัง | วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 | TheGhostRadio เรื่องเล่าผีเดอะโกส

THE GHOST RADIO | ฟังย้อนหลัง | วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 วิทยุสยองเขย่าประสาทออนไลน์ โดยพี่แจ็ค วัชรพล ฝึกใจดี 1. ประสบการณ์เข้าค่าย – คุณเตย 2. ลบหลู่ – คุณหนึ่ง 3.

THE GHOST RADIO | ฟังย้อนหลัง | วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 | TheGhostRadio เรื่องเล่าผีเดอะโกส

THE GHOST RADIO | ฟังย้อนหลัง | วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 วิทยุสยองเขย่าประสาทออนไลน์ โดยพี่แจ็ค วัชรพล ฝึกใจดี 1. ผีบ้า – คุณมัด 2. บ้านหลอนซ่อนผี – คุณนัด 3.

THE GHOST RADIO | ฟังย้อนหลัง | วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564 | TheGhostRadio เรื่องเล่าผีเดอะโกส

THE GHOST RADIO | ฟังย้อนหลัง | วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564 วิทยุสยองเขย่าประสาทออนไลน์ โดยพี่แจ็ค วัชรพล ฝึกใจดี 1. กฎเหล็ก – คุณทอม 2. สื่อรักสัมผัสวิญญาณ …

THE GHOST RADIO | ฟังย้อนหลัง | วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 | TheGhostRadioOfficialฟังเรื่องผีเดอะโกส

THE GHOST RADIO | ฟังย้อนหลัง | วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 วิทยุสยองเขย่าประสาทออนไลน์ โดยพี่แจ็ค วัชรพล ฝึกใจดี 1. กล้าหาญคนเดิม – คุณเอก 2. ห้องส่งสัมผัส …

THE GHOST RADIO | ฟังย้อนหลัง | วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 | TheGhostRadio เรื่องเล่าผีเดอะโกส

THE GHOST RADIO | ฟังย้อนหลัง | วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 วิทยุสยองเขย่าประสาทออนไลน์ โดยพี่แจ็ค วัชรพล ฝึกใจดี 1. เหตุหลอนของคนใกล้ตัว – คุณกี้ 2. ห้องพักวันอบรม …

THE GHOST RADIO | ฟังย้อนหลัง | วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 | TheGhostRadio ฟังเรื่องผีเดอะโกส

THE GHOST RADIO | ฟังย้อนหลัง | วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 วิทยุสยองเขย่าประสาทออนไลน์ โดยพี่แจ็ค วัชรพล ฝึกใจดี 1. ทวงรุ่นลูก – คุณตังเม 2. ซุ่ม เฝ้า ผี – คุณนุ 3.

THE GHOST RADIO | ฟังย้อนหลัง | วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 | TheGhostRadio เรื่องเล่าผีเดอะโกส

THE GHOST RADIO | ฟังย้อนหลัง | วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 วิทยุสยองเขย่าประสาทออนไลน์ โดยพี่แจ็ค วัชรพล ฝึกใจดี 1. หลวงพี่ปรีชา – ลุงชัย 2. คืนปล่อยผี – ป้าพิณ 3.

THE GHOST RADIO | ฟังย้อนหลัง | วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 | TheGhostRadio เรื่องเล่าผีเดอะโกส

THE GHOST RADIO | ฟังย้อนหลัง | วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 วิทยุสยองเขย่าประสาทออนไลน์ โดยพี่แจ็ค วัชรพล ฝึกใจดี 1. เด็กข้างบ้าน – ป้าพิณ 2. รวมมิตรหลอน – คุณลดา 3.

THE GHOST RADIO | ฟังย้อนหลัง | วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 | TheGhostRadio เรื่องเล่าผีเดอะโกส

THE GHOST RADIO | ฟังย้อนหลัง | วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 วิทยุสยองเขย่าประสาทออนไลน์ โดยพี่แจ็ค วัชรพล ฝึกใจดี 1. ลูกค้าขาประจำ – คุณกี้ (แคนาดา) 2. สมบัติแม่ …

THE GHOST RADIO | ฟังย้อนหลัง | วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 | TheGhostRadioOfficial ฟังเรื่องผีเดอะโกส

THE GHOST RADIO | ฟังย้อนหลัง | วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 วิทยุสยองเขย่าประสาทออนไลน์ โดยพี่แจ็ค วัชรพล ฝึกใจดี 1. วาสนา – คุณออฟ 2. โปรโมชั่นถูกใจ – คุณพรีม 3.